EFZET, s.r.o.

Záhradná 13, 902 01 Pezinok
mobil +421 948 491 489
mobil +421 905 528 207
e-mail: efzetsro@gmail.com

IČO: 47 417 803
IČ DPH: SK2023856813
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2290 0805
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť EFZET, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 91996/B

SÍDLO
SKLAD