Priehľadné vysoké oplotenie s rámom vyplneným pevnou drôtenou sieťou, s ochranou proti prelezeniu.

Hlavné dôvody oplotenia stavby
 • Ochrana majetku firmy alebo investora a z toho vyplývajúce poistné plnenie.
 • Zamedzenie vstupu neoprávnených osôb.
 • Ochrana verejnosti a zamestnancov pred možnou ujmou na zdraví pri uskutočňovaní stavebných prác a následné predídenie žalobám a trestným oznámeniam poškodených osôb.
 • Zlepšenie image, pretože staveniská na ktorých je poriadok a riadne mobilné oplotenie sú verejnosťou a potencionálnymi zákazníkmi vnímané pozitívne. Zákazník vždy najprv hodnotí kvalitu firmy podľa dojmu, ktorým naň firma pôsobí.
Ostatné použitie
 • Prenájom oplotení (zábran) pri konaní verejných, kultúrnych, športových a spoločenských akcií viď. nižšie.
 • K oddeleniu vybraných plôch v mestách a obciach a k ochrane majetku.
 • Vytváranie dočasných bezpečnostných parkovacích plôch.
 • K rozdeleniu plôch v rámci areálov výrobných závodov.
 • Logistické centrá.
 • Colné sklady.
 • Ohraničenie prenajatých pozemkov.
 • Oddelenie zásob pri hmotnej zainteresovanosti zamestnancov.
 • A ďalšie …